نوشته‌ها

شرایط دریافت وقت سفارت ایتالیا

شرایط دریافت وقت سفارت ایتالیا : جهت تعیین وقت ملاقات بمنظور ارائه درخواست ویزای ایتالیا میتوانید به سایت اصلی سفارت ایتالیا مراجعه نموده و

فرمهای مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.