نوشته‌ها

زنجان – شهر شور و زندگی

گنبد سلطانیه با ساختاری متفاوت و کم نظیر بزرگترین گنبد آجری جهان با ۸ مناره می باشد که به فرمان الجایتو پادشاه مغول ساخته شد. این بنا به گونه ای ساخته شده که به عنوان ساعت آفتابی نیز کاربرد دارد.شاید جالب باشد بدانید هدف از ساخت بنا این بوده کـه قبـر حضرت علی را از نجف به این مکان منتقل نماید.