نوشته‌ها

مسجد یا مدرسه چهارباغ ؟؟؟

مدرسه چهار باغ اصفهان، مقارن با حکومت شاه سلطان حسین بنا گردید و نمای اصلی آن در ضلع غربی رو به خیابان چهارباغ قرار دارد. قابل توجه است که این خیابان از مهم ترین شریان های اصفهان در دوران صفوی است و همچون میدان نقش جهان، بستری اجتماع پذیر به منظور برگزاری مراسم ملی و مذهبی بود.