نوشته‌ها

عالی قاپو – نگین انگشتری اصفهان

عالی قاپو بنای صفوی همیشه ماندگار و برافراشته در غرب میدان نقش جهان، که تزییناتش هنر ایرانی را به رخ تمام جهان می کشد. بنایی که سراسر هنر است و زیبایی