نوشته‌ها

جنگل افسونگر انجیلی و آبشار ولیلا | منطقه ای رنگین کمانی

انجیلی درختی است با قامت بلند که ارتفاع آن در برخی مواقع به ۲۵ متر هم می رسد و گونه غالب جنگل های منطقه سوادکوه را تشکیل می دهند. برگ های این درختان در بهار بنفش مایل به قرمز، در تابستان به رنگ سبز تیره و در پاییز به رنگ های مختلف زرد پررنگ، نارنجی سوخته و قرمز روشن خالص در می آیند.