نوشته‌ها

از دریاچه فراخین تا آبشارهای دارنو

تمام آدم ها زیبایی را دوست دارند و تمایل دارند تا اطرافشان از آن پر شود. هر کس ممکن است نگاهش به زیبایی متفاوت باشد ولی بی شک همه طبیعت را دوس دارند و آن را زیبا میدانند. به درون طبیعت قدم می گذاریم دریاچه ای سحرآمیز در میان جنگل های درهم تنیده انتظارمان را می کشد تا زیبایی اش را به رخ بکشد.