همه چیز درباره ویزای ایتالیا

سفارت ایتالیا تنها زمانی میتواند ویزا (روادید) متحدالشکل کوتاه مدت ( برای اقامت ۹۰ روز در یک بازه زمانی ۱۸۰ روزه ) را جهت سفر به حوزه شنگن صادر نماید که تنها مقصد یا مقصد اصلی سفر، کشور ایتالیا باشد.

هر آنچه در مورد ویزای شنگن باید بدانید

 به زبان ساده میتوان چنین بیان نمود که، هر فرد غیر اروپایی جهت ورود به  کشورهای عضو اتحادیه اروپا، حوزه اقتصادی اروپا، سوئیس، کرواسی، بلغارستان، قبرس و کرواسی، میبایست ویزای شنگن دریافت نماید.

آدرس سفارت ایتالیا

آدرس سفارت ایتالیا : تهران، خیابان نوفل لوشاتو، پلاک ۶۸/۷۹ میباشد، ولی جهت مصاحبه و خدمات مربوط به ویزا میبایست به بخش کنسولی واقع در خیابان نلسون ماندلا (جردن سابق)

شرایط دریافت وقت سفارت ایتالیا

شرایط دریافت وقت سفارت ایتالیا : جهت تعیین وقت ملاقات بمنظور ارائه درخواست ویزای ایتالیا میتوانید به سایت اصلی سفارت ایتالیا مراجعه نموده و

فرمهای مربوطه را تکمیل و ارسال نمایید.