ویژگیهای هتل ساحلی آسمان عباس آباد(مازندران)

هتل ساحلی آسمان، یکی از هتلهای مجهز و خوب شمال ایران است که در شهرستان عباس آباد، واقع در استان مازندران میباشد. این هتل که در موقعیت مکانی بسیار عالی قرار دارد، از یک سو مشرف به دریا و دید منظره آرامش بخش دریای خزر و از سوی دیگر، دید منظره جنگلهای سرسبز عباس آباد و کلاردشت را دارا میباشد.